(Ne)ziskové organizace

Poslední dobou se pohybuji mezi různorodými lidmi s mnoha zájmy, dobrými a špatnými. Zjišťuji fakt, že spousta lidí věnuje energii a stává se členy tzv. neziskových organizací. Slovo „neziskový“ se stalo zaklínadlem a hezkou nálepkou pro organizace a hnutí, které provádí neprůhlednou a nekontrolovatelnou činnost. Tyto organizace mají také prapodivné financování ze zajímavých finančních zdrojů, mnohdy zahraničních. Pozitivní na organizacích tohoto typu je sdružování lidí s podobnými zájmy, obnovování kultury, zlepšování životního prostředí, vytvoření podmínek pro malovýrobu a vytváření podmínek pro všestranné vzdělávání. Na našem území však působí také neziskové organizace, které ovlivňují politickou situaci ve státě, odpůrce „svých chlebodárců“ zastrašují a pořádají účelové demonstrace vůči vybraným lidem. Tyto tzv. neziskové organizace mají zisk z toho, když dokáží zvrátit nebo změnit rozhodnutí v případě stavby zásadního stavebního projektu nebo zastavit prosazení plánů, prospěšného pro stát a jeho ekonomiku. Tyto neziskové organizace vychovávají mládež k obrazu svému, mnohdy je učí bludy ohledně fungování společenského systému, nabádají je k provokacím a prosazování falešných hodnot, za účelem poškodit stát, národ, ekonomiku. Tvoří poslušné stádo či tvoří svojí sektu. Jejich financování je…

Nebezpečné „neziskové“ organizace nejsou placeny pouze ze Spolkové republiky Německo, Spojených států amerických, Velké Británie či nadnárodní skupiny. Na základě prostudování obchodního rejstříku snadno zjistíte, že podpora „neziskovkám“ jde od lidí vlastnících v ČR obrovské množství majetku a mající velký mediální vliv. Jsou to lidé typu Bakala, Kellner, atd. Tito lidé nebo lidé v jejich okolí si rádi hrají na filantropy a umělce. Sami „neziskovky“ formálně nevedou, avšak posílají jim nemalé finanční prostředky a dohlíží na ně. Používají je jako zbraň vůči konkurenci nebo vůči levicově smýšlejícím lidem, především vůči komunistům, protože komunisté a všeobecně levice je pro ně nebezpečím. Nebezpečí skýtá změnu společenského systému ve více kolektivní a zastavení jejich soukromo-kapitalistickým choutek. Proto se vytváří placené provokace, viz letošní 1. Máj.

Tvář, charakter těchto lidí není vždy jasně čitelný. Nic není černé ani bílé. Motivy jmenovaných osob mohou být různé. První, již jmenovaná manipulace a zbavení se konkurence, dále to může být pocit nutnosti k vykoupení se. Jednotlivec s pochroumaným svědomím se snaží vykoupit tím, že založí nějaké „všeobecno-prospěšné“ hnutí. Dalšími motivy může být samota, radost z manipulace ostatních jedinců, duchovní proměna, poučení se z vlastního vývoje a nebo sílící zájem třetí osoby, která je neidentifikovatelná, neuchopitelná a běžné společnosti neznámá. Za vším je nějaký zájem, špatný i dobrý, hmotný i nehmotný.

A pozor, třetí straně konfliktu stát-„neziskovka“ nejde o krátkodobý finanční zisk a náhodné vítězství. Jejich cíle jsou daleké a propracované a ne vždy souvisí s finanční stránkou věci. Třetím osobám se jedná o vlastní zainteresovanost, udržení stávajícího systému, obhájení sebe sama, obhájení vlastního sobeckého jednání, udržení společenského postavení a skrývání svojí skutečné tváře před masami lidí a i sebou samými. Budují vlastní ideologii, rozdělují společnost a snaží se nás postavit do role „já proti celému světu“. Klam a nevědomost jim hrají do karet.

Pokud je smyslem pozitivně směrovat společnost, býti v sounáležitosti, vše sdílet a býti štědrý , proč tyto lidé nesdílí svůj majetek, proč nezakládají družstva, proč nedělí zisky rovnějším dílem a proč se chovají jako schizofrenici?

Petr Ptáček