Levicový diskusní klub v roce 2013-1.část

LEVICOVÝ DISKUSNÍ KLUB (LDK) České Budějovice – 2. ročník/2013

Zaměření činnosti:
Činnost LDK spočívá v pravidelných, neformálních setkáních (seminářích) skupiny 20 – 30
levicově smýšlejících občanů za účelem diskuse aktuálních témat společenského, politického,
kulturně-etického a morálně-duchovního stavu a vývoje naší společnosti a lidstva jako celku.

Organizační zabezpečení:
Organizuje Okresní výbor KSČM v Českých Budějovicích každý 4. čtvrtek v měsíci (vyjma
prázdnin a Vánoc) od 16:30 hodin v budově OV v Čéčově ul. č.o. 11 (3. patro). Osobou
zodpovědnou za organizaci a průběh seminářů je Karel Roháček ( rohacek.karel@seznam.cz).

Propagaci seminářů a termínů jejich konání zajišťuje sekretariát
OV KSČM. Účast na seminářích je dobrovolná a bezplatná.

Průběh seminářů:
Po úvodní cca 30-minutové přednášce určeného lektora (s využitím audiovizuální techniky)
následuje maximálně dvouhodinová konstruktivní diskuse moderovaná lektorem. Setkání
diskutujících je ukončeno jasně formulovaným závěrem.


 

1) Téma: Kauzalita – zákon příčiny a následku
Lektor: Karel Roháček (LDK Č. Budějovice)
Termín konání: 24.1. 2013

Stáhnout přednášku v mp3

Odkaz na PDF soubor podkladů semináře


 

2) Téma: Funkce a význam informací
Lektor: Ivo Látal (KSV Praha)
Termín konání: 28.2. 2013

Stáhnout přednášku v mp3

Odkaz na PDF soubor podkladů semináře


 

3) Téma: Sobectví vs. altruismus
Lektor: Karel Roháček (LDK Č. Budějovice)
Termín konání: 28.3. 2013

Stáhnout přednášku v mp3

Odkaz na PDF soubor podkladů semináře


 

4) Téma: Globalizace a integrace
Lektor: Jiří Dolejš (Praha)
Termín konání: 25.4. 2013

Stáhnout přednášku ve wma

Odkaz na PDF soubor podkladů semináře


 

5) Téma: Základy marxistické filozofie
Lektor: František Ledvina (KSV Praha)
Termín konání: 23.5. 2013

Stáhnout přednášku v mp3

Více na marxismus.cz


Pokračujte na další přednášky z roku 2013 zde