Levicový diskusní klub v roce 2012

S laskavým svolením K. Roháčka umisťujeme na našich stránkách program LDK na tento rok.

Zaměření činnosti: Jedná se o pravidelná, neformální setkání (semináře) skupiny 20 – 30 levicově smýšlejících občanů za účelem diskuse aktuálních témat společenského, politického, kulturně-etického a morálně-duchovního stavu a vývoje naší společnosti a lidstva jako celku.

Průběh seminářů: Po úvodní 15–20-minutové přednášce určeného lektora (s využitím audiovizuální techniky) bude následovat max. dvouhodinová konstruktivní diskuse moderovaná lektorem. Setkání diskutujících bude ukončeno jasně formulovaným závěrem. Účast na seminářích je bezplatná.


Program na rok 2012:

1) Téma: Soumrak euroatlantické civilizace
Lektor: Karel Roháček
Termín konání: 26.1. 2012
Diskusní okruhy: Příčiny a následky současné politické, ekonomické a morální krize globalizovaného kapitalizmu.

Stáhnout záznam v mp3

Odkaz na PDF soubor podkladů semináře


 

2) Téma: NATO – jeho role a působení v globalizovaném světě
Lektor: Oskar Marek
Termín konání: 23.2. 2012
Diskusní okruhy: Historické konsekvence, doktrína NATO, současná aktivita a budoucí možný vývoj tohoto paktu.

Stáhnout záznam v mp3

Odkaz na PDF soubor podkladů semináře


 

3) Téma: Komunizmus – fikce nebo budoucí možná realita?
Lektor: Karel Roháček
Termín konání: 22.3. 2012
Diskusní okruhy: Komunizmus jako nejvyšší stádium vývoje lidské společnosti – jednota materiálních a duchovních potřeb člověka.

Stáhnout záznam v mp3

Odkaz na PDF soubor podkladů semináře


 

4) Téma: Základní školství na rozcestí
Lektor: Jaroslav Baláš
Termín konání: 26.4. 2012
Diskusní okruhy: Současný stav a problémy českého základního školství – co máme a co lze očekávat v blízkém budoucnu.

Stáhnout záznam v mp3

Odkaz na PDF soubor podkladů semináře


 

5) Téma: Co je to hmota? Existuje objektivně nebo pouze subjektivně?
Lektor: Karel Roháček
Termín konání: 24.5. 2012
Diskusní okruhy: Od marxisticko-leninské definice hmoty k novým poznatkům kvantové teorie a názorům duchovních nauk.

Stáhnout záznam v mp3

Odkaz na PDF soubor podkladů semináře


 

6) Téma: Veřejné mínění – jeho funkce a projevy
Lektor: Ján Mišovič
Termín konání: 28.6. 2012
Diskusní okruhy: Metody zkoumání názorů veřejnosti, funkce veřejného mínění a jeho konkrétní projevy.

Stáhnout záznam v mp3

Odkaz na PDF soubor podkladů semináře


 

7) Téma: Společenské cykly a budoucnost
Lektor: Ladislav Kopet
Termín konání: 27.9. 2012

Omluvte, prosím, sníženou kvalitu záznamu. Museli jsme přesamplovat na nižší frekvenci, bylo to moc velké.

Stáhnout záznam v mp3

Obsah nebyl dodán. Jakmile jej budeme mít k dispozici, zveřejníme.


8.) Téma: Geneticky modifikované organizmy – pokrok nebo chybná cesta?

Lektorka: Helena Čermáková
Termín konání: 25.10. 2012
Diskusní okruhy: Jsou genové manipulace bezpečné nebo nebezpečné? Potřebuje lidstvo GMO k svému dalšímu rozvoji nebo jsou GMO vážnou hrozbou?

Stáhnout záznam v mp3

Odkaz na PDF soubor podkladů semináře


 

9) Téma: Společenství práce a solidarity (SPaS)– realita a budoucnost
Lektor: Lubomír Vacek
Termín konání: 22.11. 2012
Diskusní okruhy: Důvody založení SPaS, výsledky činnosti a perspektiva dalšího rozvoje.

Stáhnout záznam v mp3

Zpracoval: Karel Roháček
V Č. Budějovicích, dne 6.1. 2012.
Střih a technické úpravy materiálů: Jan Pikous