LDK 2014 2.část

LEVICOVÝ DISKUSNÍ KLUB (LDK) České Budějovice – 3. ročník/2014

Zaměření činnosti:
Činnost LDK spočívá v pravidelných, neformálních setkáních (seminářích) skupiny 20 – 30
levicově smýšlejících občanů za účelem diskuse aktuálních témat společenského, politického,
kulturně-etického a morálně-duchovního stavu a vývoje naší společnosti a lidstva jako celku.

Organizační zabezpečení:
Organizuje Okresní výbor KSČM v Českých Budějovicích každý 4. čtvrtek v měsíci (vyjma
prázdnin a Vánoc) od 16:30 hodin v budově OV v Čéčově ul. č.o. 11 (3. patro). Osobou
zodpovědnou za organizaci a průběh seminářů je Karel Roháček ( rohacek.karel@seznam.cz).

Propagaci seminářů a termínů jejich konání zajišťuje sekretariát
OV KSČM. Účast na seminářích je dobrovolná a bezplatná.

Průběh seminářů:
Po úvodní cca 30-minutové přednášce určeného lektora (s využitím audiovizuální techniky)
následuje maximálně dvouhodinová konstruktivní diskuse moderovaná lektorem. Setkání
diskutujících je ukončeno jasně formulovaným závěrem.


 

6) Téma: Třídní boj
Lektor: Karel Roháček (LDK Č. Budějovice)
Termín konání: 26.6. 2014

 PDF podklady

MP3 nahrané přednášky(bez diskuze)


 

7) Téma: Kultura 60. a 70. let
Lektor: Josef Pavliš (LDK Č.Budějovice
Termín konání: 25.9. 2014

 MP3 nahrané přednášky(bez diskuze)


 

8) Téma: Možnosti a limity integrace
Lektor: K. Kolařík. (LDK Č. Budějovice)
Termín konání: 23.10. 2014

Zrušeno!


 

9) Téma: Krajští zastupitelé rok druhý
Lektor:  (Petr Braný)
Termín konání: 27.11. 2014

MP3 nahrané přednášky(bez diskuze)


Pokračujte na další přednášky z roku 2014 zde