LDK 2014 1. část

LEVICOVÝ DISKUSNÍ KLUB (LDK) České Budějovice – 3. ročník/2014

Zaměření činnosti:
Činnost LDK spočívá v pravidelných, neformálních setkáních (seminářích) skupiny 20 – 30
levicově smýšlejících občanů za účelem diskuse aktuálních témat společenského, politického,
kulturně-etického a morálně-duchovního stavu a vývoje naší společnosti a lidstva jako celku.

Organizační zabezpečení:
Organizuje Okresní výbor KSČM v Českých Budějovicích každý 4. čtvrtek v měsíci (vyjma
prázdnin a Vánoc) od 16:30 hodin v budově OV v Čéčově ul. č.o. 11 (3. patro). Osobou
zodpovědnou za organizaci a průběh seminářů je Karel Roháček ( rohacek.karel@seznam.cz).

Propagaci seminářů a termínů jejich konání zajišťuje sekretariát
OV KSČM. Účast na seminářích je dobrovolná a bezplatná.

Průběh seminářů:
Po úvodní cca 30-minutové přednášce určeného lektora (s využitím audiovizuální techniky)
následuje maximálně dvouhodinová konstruktivní diskuse moderovaná lektorem. Setkání
diskutujících je ukončeno jasně formulovaným závěrem.


 

1) Téma: Řízení společenských systémů
Lektor: Oskar Marek (LDK Č. Budějovice)
Termín konání: 23.1. 2014

Přednášku v mp3 stáhnete kliknutím (zde)


 

2) Téma: Lisabon 2013 15. Mezinárodní setkání komunistických a dělnických stran
Lektor: Vojtěch Filip (předseda KSČM)
Termín konání: 27.2. 2014

 

Přednášku v mp3 stáhnete kliknutím (zde)


 

3) Téma: Ženy a politika
Lektor: Miluše Joanidu (LDK Č. Budějovice)
Termín konání: 27.3. 2014

 

Přednášku v mp3 stáhnete kliknutím (zde)


 

4) Téma: Vznik a funkce peněz, alias dialekticky – jak se tisknou elektronické peníze
Lektor:  Karel Procházka (KSV Praha)
Termín konání: 24.4. 2014

 

Přednášku v mp3 stáhnete kliknutím (zde)


 

5) Téma: Základy marxistické filozofie 2.díl
Lektor: František Ledvina (KSV Praha)
Termín konání: 22.5. 2014

Více na marxismus.cz

Přednášku v mp3 stáhnete kliknutím (zde)


Pokračujte na další přednášky z roku 2014 zde