Američtí komunisté před soudem Wall Streetu

Letos tomu je 70 let, kdy započaly soudní procesy s komunisty ve Spojených státech amerických. Od roku 1948 probíhalo postupné zatýkání amerických komunistů. Díky příznivé mezinárodní situaci, vítězství SSSR nad fašismem a nespokojeností širších vrstev obyvatel nad kapitalismem, se i v USA etablovalo a posílilo komunistické hnutí. Impérium „mocných a bohatých“ bylo ohroženo, hrozilo, že s vykořisťováním a krizemi bude skoncováno i v USA. Majitelé velkých bank a průmyslových komplexů pocítili, že své zaměstnance už nemohou vodit za nos, že je tu protiváha. Protiváha, která sic není na území USA, ale taková protiváha, která svou silou může zdiskreditovat a prakticky formálně zrušit soukromé vlastnictví výrobních prostředků, společenských finančních prostředků a soukromé vlastnictví nerostných surovin ve velkém rozsahu. V USA také začaly vznikat odborové organizace, hájící zájmy pracujících. Mimoto posilovala hnutí hájící rovnost mužů a žen a hnutí bojující proti rasové a náboženské diskriminaci.

Skutečné a tehdy ještě jen částečně skryté mocenské struktury se bály, že budou poraženy. Přišli by o moc a svůj obrovský majetek, který už ve 40. letech nebyl malý. Obavy velkokapitalistů se zhmotnily, hrozba sociální a ekonomické revoluce byla tady. Díky tomu Federální úřad pro vyšetřování (FBI) a americká policie získaly velkou moc nad obyvatelstvem USA. FBI také verbovala nové agenty, ti měli za úkol vetřít se do přízně komunistů, střádat informace a předávat je FBI. Podařilo se také v některých výrobních závodech založit falešné tzv. „žluté“ odborové organizace, ty měly za úkol oslabit dělnická hnutí a získávat informace pro FBI.

Rozběhla se štvanice nejen vůči komunistům, avšak také vůči všem levicově smýšlejícím lidem a vůči lidem, kteří nějaký způsobem veřejně vyjadřovali svůj nesouhlas s politikou vlády USA. Tuto štvavou kampaň pomohl nastartovat známý americký senátor Joseph McCarthy. McCarthy se stal ikonou antikomunismu v 50. letech, odtud vznikl termín mccarthismus. Záměrně ukazuji na obrázku podobu tohoto člověka. Tato doba nám dokresluje nastalou mezinárodní situaci, dobu politických procesů v celém světě a to, proč dějiny naší země byly takové. Nikoho to neomlouvá, ukazuje nám to však, že bez akce není reakce a nebýt Studené války, naše země by prožila období po válce mnohem klidněji. To jsem informativně odbočil.

Joseph Raymond McCarthy
Zdroj: Wikipedie (volné dílo)
Mccarthismus označoval dobu „honu na komunisty“, během které byla vytvářena obvinění z podvratné činnosti nebo velezrady bez ohledu na důkazy. Metody FBI a řadové policie byly podivné, všeobecná panika „z komunismu“ byla všudypřítomná. Natáčely se i filmy, které měly diváky vyděsit a varovat je před tzv. „rudým morem“. Mezi lety 1946 až 1956 byly provedeny dvě popravy, popraveni byli manželé Julius a Ethel Rosenbergovi, nejméně 11 500 úředníků bylo propuštěno či odvoláno, přibližně 300 osob se vyskytlo na černých listinách Hollywoodu, několik desítek osob zvolilo exil, 67 cizinců bylo deportováno, 145 osob bylo zatčeno za komunistickou činnost, desítky osob byly odsouzeny za urážku Kongresu nebo křivé svědectví, FBI prověřila 2,3 milionů federálních úředníků a o 40 tisících z nich vedla záznam, FBI také prověřila spisy 13,5 milionů pracujících. Až roky 1956 a 1957 odeznívala štvavá kampaň, senátor Joseph McCarthy dostal důdku za svá nepodložená tvrzení. I tak byla celá 50. léta pro komunistické hnutí a jiná levicová hnutí v USA dosti nepříznivá.

K zásadním společenským změnám došlo až nástupem J. F. Kennedyho do úřadu prezidenta USA, to už je však jiná kapitola. Ovšem dějiny USA se dále ubíraly podobnou cestou, na vlně antikomunismu, ekonomické nadřazenosti a agrese.

Petr Ptáček